Spotkanie Grupy Wsparcia dla Rodziców Dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera
Pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie Grupy Wsparcia odbędzie się w środę 16 października 2019 r. od godz. 16.00 do 18.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w gabinecie nr 4.
W listopadzie zapraszamy na spotkanie autorskie z Panem Marcinem Suchoparskim, rodzicem dziecka z autyzmem i autorem książki „Zrozumieć autyzm”.

Czytaj więcej: Spotkanie grupy wsparcia autyzm

Regulamin IX  powiatowego konkursu z zakresu doradztwa zawodowego
pt. „MOJA PASJA KLUCZEM DO SUKCESU!”
1.    ORGANIZATOR KONKURSU:
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim – ul. 3 Maja 25, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie wraz z powiatową koordynatorką ds. doradztwa zawodowego.
2.    CELE KONKURSU

Szkoła dla rodziców i wychowawców

Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców oraz opiekunów chcących nawiązać bliższe i cieplejsze relacje ze swoimi wychowankami oraz chcących poznać sposoby na poradzenie sobie z trudnościami wychowawczymi, na cykl spotkań „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.
Spotkanie  odbędzie się 08.10.2019r. o godzinie 16:00.
Zajęcia prowadzić będzie Pani Monika Puchniarz i Pani Magda Wiśniewska.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

  • Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  • Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  • Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  • Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  • Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Priorytety Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty:

  • Podniesienie jakości kształcenia szkół województwa warmińsko-mazurskiego.
  • Działania wychowawcze podejmowane we współpracy z rodzicami,przygotowujące dzieci i młodzież do odpowiedzialnego dorosłego życia.