Regulamin IX  powiatowego konkursu z zakresu doradztwa zawodowego
pt. „MOJA PASJA KLUCZEM DO SUKCESU!”
1.    ORGANIZATOR KONKURSU:
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim – ul. 3 Maja 25, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie wraz z powiatową koordynatorką ds. doradztwa zawodowego.
2.    CELE KONKURSU

Szkoła dla rodziców i wychowawców

Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców oraz opiekunów chcących nawiązać bliższe i cieplejsze relacje ze swoimi wychowankami oraz chcących poznać sposoby na poradzenie sobie z trudnościami wychowawczymi, na cykl spotkań „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.
Spotkanie organizacyjne, odbędzie się we wtorek 24.09.2019r. o godzinie 16:00 w gabinecie nr 8.
Zajęcia prowadzić będzie Pani Monika Puchniarz i Pani Magda Wiśniewska.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

  • Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  • Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  • Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  • Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  • Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Priorytety Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty:

  • Podniesienie jakości kształcenia szkół województwa warmińsko-mazurskiego.
  • Działania wychowawcze podejmowane we współpracy z rodzicami,przygotowujące dzieci i młodzież do odpowiedzialnego dorosłego życia.

Piknik Rodzinny

W dniu 14.09.2019 Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim zorganizowało Piknik Rodzinny, który był wspaniałą okazją do integracji pracowników, uczestników terapii, sympatyków PCRE oraz podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski oraz podopiecznych Domu Dziecka w Pacółtowie.

Czytaj więcej: Piknik Rodzinny

Spotkanie Sieci dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz opiekunów żłobka

Serdecznie zapraszamy na trzecie spotkanie Sieci dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz opiekunów żłobka naszego powiatu,  które odbędzie się w dniu 21.05.2019 r. (wtorek)  o godz. 1600 w Sali Multimedialnej Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Planowany temat: „Jak rozpoznać przyczyny problemów grafomotorycznych dziecka i jak odpowiednio dobrać ćwiczenia usprawniające rękę”. Przewidywany czas trwania spotkania ok. 2 godzin.