Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji żłobkowej

26 lutego odbyło się pierwsze spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji żłobkowej. Rozmawialiśmy m.in. o nowych formach indywidualizacji pracy z uczniem tj. zindywidualizowanej ścieżce kształcenia. Poruszyliśmy ważny temat edukacji włączającej dzieci niepełnosprawnych, odroczenia spełniania obowiązku szkolnego i wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły. Zaproponowane tematy spotkały się z przychylnością nauczycieli. Grupa była liczna, gdyż w spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób. Spotkania ww. Sieci odbywać się będą cyklicznie raz w miesiącu w br. szkolnym. Dziękujemy i do zobaczenia w marcu. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z PCRE tel. 564726038. Koordynatorkami Sieci są Iwona Krajewska i Monika Puchniarz.