Szkolenie Mutyzm wybiórczy

„Mutyzm wybiórczy jako zaburzenie lękowe. Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym”

W dniu 6 kwietnia 2019 r. w godzinach 10.00-14.00 odbyło się szkolenie  „Mutyzm wybiórczy jako zaburzenie lękowe. Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym”, które zostało zorganizowane z inicjatywy Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim. Szkolenie objęte zostało patronatem Stowarzyszenia „Polskiego Towarzystwa Mutyzmu Wybiórczego”. Osobą prowadzącą była Pani Anna Łąpieś - członkini Stowarzyszenia Polskiego Towarzystwa Mutyzmu Wybiórczego, rodzic dziecka z mutyzmem wybiórczym, uczestniczka certyfikowanych szkoleń z zakresu mutyzmu wybiórczego, koordynator elbląskiej grupy wsparcia dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym.

Szkolenie przeznaczone było dla nauczycieli i specjalistów szkolnych, specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym. Celem szkolenia było popularyzowanie wiedzy z zakresu przyczyn MW, objawów oraz pomocy dzieciom i młodzieży z mutyzmem wybiórczym.  
Mutyzm wybiórczy to zaburzenie lękowe, które pojawia się najczęściej między drugim a piątym rokiem życia. Dziecko z MW swobodnie rozmawia w domu, ale milczy lub nie rozmawia swobodnie w przedszkolu, szkole czy też w innych sytuacjach społecznych.
Więcej o MW można znaleźć na http://www.mutyzm.org.pl/

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:
Część I.
1. Definicja, istota i przyczyny mutyzmu wybiórczego (MW).
2. Czynniki wpływające na pojawienie się MW.
3. Kluczowe objawy i cechy dziecka z MW.
4. Mutyzm wybiórczy ciężkiego i lekkiego stopnia.
5. Zaburzenia współwystępujące z MW.
6. Proces diagnostyczny dziecka z MW.
Część II.
1. Obszary, metody i sposoby terapii.
2. Planowanie terapii dziecka z MW w środowisku domowym i w placówce.
3. Podstawowe zasady pracy terapeutycznej z dzieckiem.
4. Terapia MW u nastolatków.
5. Farmakoterapia w leczeniu MW.
6. Skuteczność terapii grupowej i terapii „gabinetowej”.
7. Najczęściej popełniane błędy i przyczyny niepowodzeń w terapii MW.
Część  III.
Pytania uczestników warsztatów.
    
    W szkoleniu wzięło udział 60 osób, co przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Szkolenie wpisuje się w ideę edukacji włączającej i jest jednym z kilku zadań, które PCRE realizuje w tej kwestii w tym roku szkolnym. Przy okazji, że kwiecień jest miesiącem świadomości autyzmu, na znak solidarności z osobami z autyzmem każdy uczestnik otrzymał niebieskie serduszko, a ekipa PCRE była w niebieskich koszulkach.
Dziękujemy wszystkim za udział w szkoleniu. Galeria