Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

  • Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  • Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  • Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  • Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  • Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Priorytety Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty:

  • Podniesienie jakości kształcenia szkół województwa warmińsko-mazurskiego.
  • Działania wychowawcze podejmowane we współpracy z rodzicami,przygotowujące dzieci i młodzież do odpowiedzialnego dorosłego życia.

Piknik Rodzinny

W dniu 14.09.2019 Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim zorganizowało Piknik Rodzinny, który był wspaniałą okazją do integracji pracowników, uczestników terapii, sympatyków PCRE oraz podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski oraz podopiecznych Domu Dziecka w Pacółtowie.

Czytaj więcej: Piknik Rodzinny

Spotkanie Sieci dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz opiekunów żłobka

Serdecznie zapraszamy na trzecie spotkanie Sieci dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz opiekunów żłobka naszego powiatu,  które odbędzie się w dniu 21.05.2019 r. (wtorek)  o godz. 1600 w Sali Multimedialnej Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Planowany temat: „Jak rozpoznać przyczyny problemów grafomotorycznych dziecka i jak odpowiednio dobrać ćwiczenia usprawniające rękę”. Przewidywany czas trwania spotkania ok. 2 godzin.

Spotkanie Sieci dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz opiekunów żłobka

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz opiekunów żłobka naszego powiatu na ostatnie, podsumowujące spotkanie w tym roku szkolnym, które odbędzie się w dniu 6.06.2019 r. (wyjątkowo czwartek) o godz. 1600 w Sali Multimedialnej Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Planowany temat: „Umiejętność radzenia sobie ze stresem, odreagowanie napięć emocjonalnych”. Prosimy o wygodny, swobodny strój. Przewidywany czas trwania spotkania ok. 2 godziny.

Informujemy, że zgodnie z ustaleniami uczestnicy otrzymają w tym dniu zaświadczenia.

„Mutyzm wybiórczy jako zaburzenie lękowe. Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym”

W dniu 6 kwietnia 2019 r. w godzinach 10.00-14.00 odbyło się szkolenie  „Mutyzm wybiórczy jako zaburzenie lękowe. Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym”, które zostało zorganizowane z inicjatywy Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim. Szkolenie objęte zostało patronatem Stowarzyszenia „Polskiego Towarzystwa Mutyzmu Wybiórczego”. Osobą prowadzącą była Pani Anna Łąpieś - członkini Stowarzyszenia Polskiego Towarzystwa Mutyzmu Wybiórczego, rodzic dziecka z mutyzmem wybiórczym, uczestniczka certyfikowanych szkoleń z zakresu mutyzmu wybiórczego, koordynator elbląskiej grupy wsparcia dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym.

Czytaj więcej: Szkolenie Mutyzm wybiórczy