Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Wieloletni pedagog i dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim na zasłużonej emeryturze

Zawsze w życiu najtrudniejsze są pożegnania, szczególnie wtedy, gdy pracowało się wspólnie tyle lat. Dnia 21.04.2017 r. swoją karierę zawodową przechodząc na zasłużoną emeryturę zakończyła Pani Bożena Maciejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

Czytaj więcej: Wieloletni pedagog i dyrektor

VI Powiatowy Turniej "Jestem Mistrzem"

W dniu 26.04.2017 r. po raz szósty odbył się Powiatowy Turniej „Jestem Mistrzem”, który dotyczy wiedzy i umiejętności przydatnych   w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej młodzieży
Głównym organizatorem Turnieju jest Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lub. i doradcy w niej zatrudnieni – będący jednocześnie powiatowymi koordynatorkami ds. doradztwa zawodowego w szkołach – Hanna M. Karczyńska i Iwona Krajewska.

Czytaj więcej: Turniej 2017

III KONKURS LOGOPEDYCZNY

8 KWIETNIA 2017r  odbyła się III edycja Logopedycznego konkursu dla podopiecznych naszej poradni. Regulamin spotkania, ogłoszono w marcu z okazji Europejskiego Dnia Logopedy (European Day of Speech and Language Therapy).
Na Konkurs złożono 32 prace plastyczne wykonane przez uczestników terapii logopedycznej, 1 pracę plastyczną wykonaną przez rodzica i 1 pracę literacką. Wszystkie prace plastyczne wykonane przez uczestników terapii logopedycznej przeszły ocenę formalną i  zostały dopuszczone do Konkursu. Wśród  32  prac przedstawionych do oceny komisji JURY  były: 3 prace w kategorii I, 9 prac w II kategorii wiekowej, 11 prac w III kategorii wiekowej i 9 prac w IV kategorii wiekowej.

Czytaj więcej: III Konkurs Logopedyczny

Drogowskaz dla rodzica
Kiedy moje „nie” oznacza prawdziwe „nie” -  czyli wyznaczanie granic dziecku.
Stawianie granic dziecku to czytelny zestaw praw, zasad, obowiązujących norm i zakazów, który sprawia, że dziecko może prawidłowo rozwijać się i bezpiecznie poruszać w najbliższym otoczeniu.

Czytaj więcej: Drogowskaz dla rodzica